1.   KLUBBENS NAVN ER SALTNES TURN OG BEKSØM
2.  SALTNES TURN OG BEKSØM ER EN GUTTEKLUBB
3.  KLUBBENS FORMÅL ER TIL MEDLEMMENES EGET BESTE
4.  SALTNES TURN OG BEKSØM SINE MEDLEMMER
     SKAL VED ALLE ARRANGEMENTER VÆRE IFØRT
     BEKSØMSTØVLER,  STARTNUMMER OG LUE
5.  SALTNES TURN OG BEKSØM HAR EGEN
     UFORANDERLIG LOGO OG SANG
6.  ÅRSMØTET VELGER STYRETS SAMMENSETNING
7.  NYE MEDLEMMER SKAL ANBEFALES AV MINIMUM
     TO MEDLEMMER. DET MÅ SØKES SKRIFTLIG OG
     DET NYE MEDLEMMET HAR TO ÅRS PRØVETID SOM LISSE
8.  KONTINGENTEN MÅ BETALES FOR AT
     MEDLEMSKAPET SKAL OPPRETTHOLDES
9.  SALTNES TURN OG BEKSØM SKAL BESTÅ
     AV ET PASSE ANTALL MEDLEMMER.
     DET KAN OPPTAS EN LISSE I ÅRET.
10. ÆRESMEDALJEN UTDELES ETTER EGET DIREKTIV
11. VEDTEKTENE ER UFRAVIKELIGE

 

SALTNES TURN OG BEKSØM -  post(att)beksom.com   - RÅDE KOMMUNE - NORWAY