STB startet med å reise på ski vm i nordiske grener i 1997. Dette var i Trondheim og siden har vært eneste VM vært gjestet. Det er klubbens medlemmer som kan bli med på turene og når det er ledige plasser kan venner og bekjente inviteres med.

STB har i dag en stor mengde "hangarounds" som deltar på turene. Til Sapporo var det 37 deltagere.

Vi er på våre vm-turer meget opptatt av doping. Det er observert at enkelte av deltagerne pusser tennene i rent vann. Det gjennomføres derfor doping tester under oppholdt, uten forvarsel.
Doping kontroll anno 1928. Nr. 2 fra høyre på bildet er en herre med navn Karl Christian Nikolai Rasmussen
Bilder fra turen er tilgjengelige i fotogalleriet.
     
     

Akkrediteringskortene!

En gjør oppmerksom på at kortene har stor samler verdi for andre lands deltagere og er derfor meget ettertraktet. Kort som blir brukt som verdimiddel for å tilegne seg andre deltageres eller innfødtes aktiva, vil kunne bli erstattet mot et gebyr på kroner 499,-. Kortet vil også være på stemplet et godt synelig merke; DUPLIKAT!  (gebyret dobbles om kortet også er misbrukt ved tidligere VM'r)

Kort som mistes eller blir fra ranet erstattes mot et gebyr på kroner 9,90,-. Det skal da fremlegges original attest/anmeldelse fra lokalt politikammer i underskrevet og stemplet tilstand, samt en bekreftelse fra FIS om at du har vært tilstede på arrangementet som er nevnt i anmeldelsen. Dette kortet vil da være som originalen.

 

SALTNES TURN OG BEKSØM -  post(att)beksom.com   - RÅDE KOMMUNE - NORWAY