medlemslista kan medlemmene få tilsendt på e-post

 1 - PER-CHRISTIAN    RASMUSSEN  2 - KNUT OLAV   HALVORSEN
         
 1992  1992
 3 - JON HANSEN  4 - SVEIN OVEN †
   HVIL I FRED!
 1992  1992
 5 - TERJE BECK  6 - RINO STEVE
   

 1992

 1992
 7 - BJARNE ISAKSEN   8 - YNGVAR LUNDBLAD
   
 1992  1992
 9 - ARNSTEIN MARCUSSEN  10 - JAN OVE HELLEBERGSHAUGEN
   
 1992  1992
 11 - KNUT RÅDAL  12 - GEIR  INGE UNDHJEM
   
 1992  1992
 14  - KENT BASTEVIKEN  15 - TOM HENRIKSEN
   
 1992  1994
 16 - PER FRODE HAUG  17 - KJELL THEODORSEN
   
 1993  1994
 18 - LEIF ARNE ERIKSRUD  19 - CARL ALFRED BAKKER
   
 1994  1994
 20 - KNUT ELSEBUTANGEN  21 - EIVIND RUD
   
 1994  1994
 22 - NILS ESPEN ERIKSEN  23 - JØRGEN MYHRER
   
 1995  1996
 24 - KNUT EDVARDSEN  25 - AUDUN LANGE
   
 1997  1999
 26 - JUHA JUSSILA  27 -  PER ARNE ARNESEN
   
 2001  2002
 28 -HANS LUDVIGSEN  29 - EGIL RAMSLIE
   
 2003  2004
 30 - ROLF WILLIAM HANSEN  31 - TERJE LERVIK
   
 2004  2004
 32 - BJØRN THORE HANSEN  33 - ARVE PETTERSEN
   
 2005  2009
 34 - PÅL ANDRE HOLT  35 - RUNE SPERNES
   
 2009  2009
 36 - ANDRÈ MIKALSEN  37 - MORTEN SØRENSEN
   
 2011  2015
 Blå Lissa - JOACHIM BERNER  Hvit Lissa - ØRNULF NORDLI
   
 Blir nr. 38, hvis godkjent lisse periode  Blir nr. 39, hvis godkjent lisse periode
       
   
   
lissene har ingen rettigheter, kun plikter!

SALTNES TURN OG BEKSØM -  post(att)beksom.com   - RÅDE KOMMUNE - NORWAY